Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży:

  1. Klient w terminie 14 dni może odstąpić od zawartej umowy, za dzień jej zawarcia Strony zgodnie przyjmują wpływ środków na konto Sprzedającego, natomiast zwrot ceny sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru oraz pod warunkiem otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy. Firma dopuszcza przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: sklep@sophiethao.pl  lub na adres: Sophie Thao Agnieszka Dancewicz, Gruntowa 44, 04-906 Warszawa.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot ceny sprzedaży pomniejszonej o koszt dostawy.
  3. Koszt zwrotu towaru do Firmy ponosi Klient.